Szanowni Państwo,

Firma A.K.Trans s.c informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o przetwarzanych danych osobowych na stronie http://aktrans.pl .

ADMINISTRATOREM Twoich danych osobowych jest A.K.Trans s.c z siedzibą w Grzawie, ul. Wiejska 84 (dalej Administrator).

Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych:

Imię Nazwisko,
Adres zamieszkania,
Telefon kontaktowy,
adres email, PESEL,
nr dokumentu tożsamości,
login,
hasło.

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Administratora i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: obsługa transakcji sprzedaży, informacyjny, marketing, prowadzenie działań promocyjnych.
Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, czyli m.in.
opracowania dedykowanej oferty najbardziej dopasowanej do danej grupy klientów. Do analizy danych mogą zostać użyte takie informacje jak:
historia odwiedzin strony http://aktrans.pl, zapytań, preferencje. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby Administratora.

Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą A.K.Trans s.c.
Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością Administratora.

Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. Dodatkowo przysługuje prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty e-mail na adres iodo@aktrans.pl w temacie wpisując RODO

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:
A.K.Trans sc. 43-227 Grzawa, ul.Wiejska 84.


Pozdrawiamy,
A.K.Trans s.c.

css.php